Biệt Đội Bảo Vệ - Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma (2020)
0 lượt xem
Biệt Đội Bảo Vệ - Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma (2020)
Xem phim
[Biệt Đội Bảo Vệ - Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma (2020)]
[stt/ 13/13 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Biệt Đội Bảo Vệ - Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma [nd] Bạn đang ở trong một thế giới nơi bạn có thể gặp các nhà văn lịch sử nổi tiếng của Nhật Bản. Với một bữa tiệc gồm các nhà văn khác, bạn đi sâu vào những cuốn sách bị ô nhiễm để thanh lọc chúng, mở khóa bí mật và có được những đồng minh mới [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/A54Svnd_I] [HX #2|https://short.ink/1lpMvfAhc] [HX #3|https://short.ink/oF9eRTdqx] [HX #4|https://short.ink/wsfRaBtt2] [HX #5|https://short.ink/QJ4SHy-Ah] [HX #6|https://short.ink/WaF3d4PmAz] [HX #7|https://short.ink/EXGP8u_Op] [HX #8|https://short.ink/1Ur3fsrbC] [HX #9|https://short.ink/nSaXYipKQ] [HX #10|https://short.ink/76XJL1zuB] [HX #11|https://short.ink/GLH4fKfGm] [HX #12|https://short.ink/5Q6muXefu] [HX #13|https://short.ink/wiqDSOKs0] [drt] Odahiro Watanabe [/drt] [act] Jun'ichi Suwabe, Kenji Nojima, Masaya Onosaka, [/act]
Quốc gia Phim Nhật Bản
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 13/13 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem