Công Tố Viên Quân Sự Doberman - Military Prosecutor Doberman (2022)
0 lượt xem
Công Tố Viên Quân Sự Doberman - Military Prosecutor Doberman (2022)
Xem phim
[Công Tố Viên Quân Sự Doberman - Military Prosecutor Doberman (2022)]
[stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Công Tố Viên Quân Sự Doberman - Military Prosecutor Doberman [nd] Do Bae Man trở thành công tố viên quân sự để tìm kiếm thành công và luôn mong chờ ngày được trút bỏ quân phục. Cha Woo In là con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt, nhưng lại chọn làm công tố viên để trả thù. Cuộc gặp gỡ giữa Bae Man và Woo In đã khiến cả hai thay đổi. Họ cùng nhau khám phá ra những bí mật xấu xa đen tối và mục nát trong quân đội, đồng thời trở thành những công tố viên quân sự thực thụ. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/yDbmbJ-GH] [HX #2|https://short.ink/FgmQOelZF] [HX #3|https://short.ink/1-mj33TWT] [HX #4|https://short.ink/ms9oA47hUz] [HX #5|https://short.ink/_fIoDieUS] [HX #6|https://short.ink/dAe49tekZ] [HX #7|https://short.ink/gJXidWc0C] [HX #8|https://short.ink/2x_vCErj8] [HX #9|https://short.ink/ES0q9SRfe] [HX #10|https://short.ink/prxTs0CJsE] [HX #11|https://short.ink/td6QR2CQ4] [HX #12|https://short.ink/peNEBSYDo] [HX #13|https://short.ink/0AVhfpnxg] [HX #14|https://short.ink/_qmsLyEU2] [HX #15|https://short.ink/rP8Tr086d] [HX #16|https://short.ink/o0e5WK1Mg] [drt] Jin Chang Gyu [/drt] [act] Ahn Bo Hyun, Jo Bo Ah, Kim Woo Suk, Kim Young min, Oh Yeon Soo, [/act]
Quốc gia Phim Hàn Quốc
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem