Giang Sơn Kỷ (Sơn Hà Minh Nguyệt) - The Imperial Age (2022)
0 lượt xem
Giang Sơn Kỷ (Sơn Hà Minh Nguyệt) - The Imperial Age (2022)
Xem phim
[Giang Sơn Kỷ (Sơn Hà Minh Nguyệt) - The Imperial Age (2022)]
[stt/ 45/45 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Giang Sơn Kỷ (Sơn Hà Minh Nguyệt) - The Imperial Age [nd] Đây là bộ phim kể về con trai thứ tư của Hoàng đế khai quốc Minh triều Chu Nguyên Chương là Yến vương Chu Đệ từ khi còn là thiếu niên đã đẫm máu nơi sa trường, trải qua những trận chiến cuối cùng trở thành thống soái quân sự và chính trị gia thành thục trong lịch sử [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/MT1eBYUFJ] [HX #2|https://short.ink/ON6NOE3UT] [HX #3|https://short.ink/768qCDi1Z] [HX #4|https://short.ink/9FOqyNpI0] [HX #5|https://short.ink/GZ84go4Nc] [HX #6|https://short.ink/ajeHEA2zI] [HX #7|https://short.ink/J-HJw4LVv] [HX #8|https://short.ink/TxtIAfILo] [HX #9|https://short.ink/n6cHC-Qz7] [HX #10|https://short.ink/p3hmQZ2Y1b] [HX #11|https://short.ink/IBp8vD1eI] [HX #12|https://short.ink/ZqTcVcZ-s] [HX #13|https://short.ink/mXXol3cez] [HX #14|https://short.ink/iZ-5ilB-g] [HX #15|https://short.ink/Rh5HtaUnr] [HX #16|https://short.ink/e92xildlB] [HX #17|https://short.ink/XWo2aXsTf] [HX #18|https://short.ink/cB0r7bKqa] [HX #19|https://short.ink/2aULJ8_jD] [HX #20|https://short.ink/pA4Tb0f3O] [HX #21|https://short.ink/eCmu3FxZL8] [HX #22|https://short.ink/qf3InsAsz] [HX #23|https://short.ink/jJ_dmypOSH] [HX #24|https://short.ink/V7D9ucLgk] [HX #25|https://short.ink/sgBhVu6GJ] [HX #26|https://short.ink/x9xJ7Y4v6] [HX #27|https://short.ink/M7JYho9zL] [HX #28|https://short.ink/ED5D4dBSh] [HX #29|https://short.ink/s9sk82RdJ] [HX #30|https://short.ink/IHmJGxf9x] [HX #31|https://short.ink/RGPnXFyfp] [HX #32|https://short.ink/dOJ5Jmf66] [HX #33|https://short.ink/haoQ1GNQl] [HX #34|https://short.ink/A1JrdBkOC] [HX #35|https://short.ink/_PBSaLVw7] [HX #36|https://short.ink/6BL1160_P] [HX #37|https://short.ink/tsU3xmB2W] [HX #38|https://short.ink/GzTvTbHye] [HX #39|https://short.ink/THdU1c4Tw] [HX #40|https://short.ink/gkrKW6jzY] [HX #41|https://short.ink/tf-BJvxrT] [HX #42|https://short.ink/qdoncX5w0] [HX #43|https://short.ink/c2fQXOb11] [HX #44|https://short.ink/AjinFYCyb] [HX #45|https://short.ink/Q65W29nWv] [drt] Cao Hi Hi [/drt] [act] Dĩnh Nhi, Hà Thịnh Minh, Phùng Thiệu Phong, Trần Bảo Quốc, Trương Phong Nghị, Vương Cơ, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 45/45 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem