Nhân Chứng - Key Witness (2021)
0 lượt xem
Nhân Chứng - Key Witness (2021)
Xem phim
[Nhân Chứng - Key Witness (2021)]
[stt/ 20/20 Lồng Tiếng HD Vietsub] [info] [+] Nhân Chứng - Key Witness [nd] Do không bảo vệ được nhân chứng trong một vụ buôn lậu ma túy quốc tế, quan chức Interpol Từ Hoắc Anh kết quả là phải từ chức. Trong một sự xoay vần của số phận, Hoắc Anh tham gia công việc săn nhân chứng, trong quá trình này, nhà lập kế hoạch Tang lễ Vương Vũ Huyên và nhân viên trò chơi điện tử Trần Chí Minh đã tham gia liên minh công lý của cô. Nhưng Hoắc Anh nhanh chóng nhận ra Chí Minhg và Vũ Huyên không giống như những gì họ có. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/xBM4dRGed] [HX #2|https://short.ink/8ehDki-qf] [HX #3|https://short.ink/zEXQmb9aJ] [HX #4|https://short.ink/SXlu5H3xA] [HX #5|https://short.ink/5CHfpu4Ks] [HX #6|https://short.ink/sAjh2gflVv] [HX #7|https://short.ink/roEkera4s] [HX #8|https://short.ink/MjZnxGEhc] [HX #9|https://short.ink/r3iNkIbLza] [HX #10|https://short.ink/NsVl4sAof] [HX #11|https://short.ink/GGO7yRAEx] [HX #12|https://short.ink/nK8YJJVyI] [HX #13|https://short.ink/ICpid2urq] [HX #14|https://short.ink/EW3gDhHAh] [HX #15|https://short.ink/kUTbid5lU] [HX #16|https://short.ink/ngGo9enWZ] [HX #17|https://short.ink/7ZGWDEk_p] [HX #18|https://short.ink/_b-ikCH-w] [HX #19|https://short.ink/hYBzs2DIv] [HX #20|https://short.ink/zJRx2FlP3] [drt] Đang cập nhật [/drt] [act] Hồng Lệ Đình, Trần Huýnh Giang, Trần Sở Hoàn, [/act]
Quốc gia
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 20/20 Lồng Tiếng HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem