Xác Sống (Phần 7) - The Walking Dead (Season 7) (2016)
0 lượt xem
Xác Sống (Phần 7) - The Walking Dead (Season 7) (2016)
Xem phim
[Xác Sống (Phần 7) - The Walking Dead (Season 7) (2016)]
[stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Xác Sống (Phần 7) - The Walking Dead (Season 7) [nd] Xác Sống (Phần 7) Thế giới hậu dịch bệnh sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Và giờ không chỉ là Alexandria hay Hilltop nữa, mà còn là The Saviors và cộng đồng mới The Kingdom. Bên cạnh đó, “tình đoàn kết” có vẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong phần này thông qua các cảnh tái hiện lời nói trong quá khứ của các nhân vật. Dĩ nhiên là phải đoàn kết thì nhóm Rick mới có thể đánh bại được hội Negan chứ không thể đơn độc được. Giờ đây khi có sự tham gia của nhiều cộng đồng khác, có vẻ sẽ chuẩn bị có cuộc chiến thực sự. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/JzHhGEjWB] [HX #2|https://short.ink/q5EYKDltS] [HX #3|https://short.ink/FB9HJlMpZ] [HX #4|https://short.ink/_QV49vpsa] [HX #5|https://short.ink/92XouN1Tm] [HX #6|https://short.ink/YoCp1W3iy] [HX #7|https://short.ink/o4P2Az-Xq] [HX #8|https://short.ink/N36ojTORZ] [HX #9|https://short.ink/e7Gw68jWk] [HX #10|https://short.ink/znfehj6akb] [HX #11|https://short.ink/lEpLGLYVN] [HX #12|https://short.ink/zmKWEedWh] [HX #13|https://short.ink/v2Wkr-Tqq] [HX #14|https://short.ink/gZ0lLaaNG] [HX #15|https://short.ink/FjbUWTOjP] [HX #16|https://short.ink/V2ube89Zz] [drt] Greg Nicotero [/drt] [act] Alanna Masterson, Andrew Lincoln, Chandler Riggs, [/act]
Quốc gia Phim Mỹ
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 16/16 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem