Xin Chào Tay Súng Thần - Hello, the Sharpshooter (2022)
0 lượt xem
Xin Chào Tay Súng Thần - Hello, the Sharpshooter (2022)
Xem phim
[Xin Chào Tay Súng Thần - Hello, the Sharpshooter (2022)]
[stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub] [info] [+] Xin Chào Tay Súng Thần - Hello, the Sharpshooter [nd] Trong cuộc thi, đội trưởng đội bắn súng, Thẩm Thanh Nguyên tình cờ gặp Đường Tâm, một phóng viên mới vào nghề. Với sự ngờ vực về mối tình trong quá khứ, cặp đôi “người yêu cũ” đã một lần nữa gặp lại nhau. [/nd] [br/VietSub] [HX #1|https://short.ink/WaEcU0_VZ] [HX #2|https://short.ink/ovMZGXa2v] [HX #3|https://short.ink/1tDxKM1cg] [HX #4|https://short.ink/B4uId4J1h] [HX #5|https://short.ink/nZx-SPLr7] [HX #6|https://short.ink/S2JCKW-ah] [HX #7|https://short.ink/W5FVB074k] [HX #8|https://short.ink/TJUXuSb4P] [HX #9|https://short.ink/2a_fnFUSZ] [HX #10|https://short.ink/PSnm6Cbw4] [HX #11|https://short.ink/iuvuFMvhN] [HX #12|https://short.ink/cEMc5D6dt] [HX #13|https://short.ink/bD-KFXX64] [HX #14|https://short.ink/4JFc-Yloi] [HX #15|https://short.ink/hHYxrmlQw] [HX #16|https://short.ink/Y2jez_Sat] [HX #17|https://short.ink/yRrs0Eq-p] [HX #18|https://short.ink/GPrWEQTp4] [HX #19|https://short.ink/exkb1ijSF] [HX #20|https://short.ink/W1Mg1Ab0P] [HX #21|https://short.ink/mBJf-Qccf] [HX #22|https://short.ink/VROk4wWvO] [HX #23|https://short.ink/FBalbfh87] [HX #24|https://short.ink/CfMTaRmGF] [HX #25|https://short.ink/dUE7eBWGM] [HX #26|https://short.ink/yAcYM1aoZD] [HX #27|https://short.ink/PaPEQojbI] [HX #28|https://short.ink/VwnTCEoLSF] [HX #29|https://short.ink/EklGXzOBl] [HX #30|https://short.ink/CtmoGOipm] [HX #31|https://short.ink/VBOID8eFd] [HX #32|https://short.ink/rByHefyZo] [HX #33|https://short.ink/dnwHvmzZb] [HX #34|https://short.ink/p3jBI0mTo] [HX #35|https://short.ink/zifulyR_8] [HX #36|https://short.ink/1-Vfq5Ljn] [HX #37|https://short.ink/64MgZ3kER] [HX #38|https://short.ink/q-NoFM5cS] [HX #39|https://short.ink/6YggtrhJq] [HX #40|https://short.ink/WtGEHIWWd] [drt] Lưu Nhất Trí [/drt] [act] Hình Phi, Hồ Nhất Thiên, La Thu Vận, Mã Tư Siêu, [/act]
Quốc gia Phim Trung Quốc
Cập nhật 12/05/2022
Diễn viên
Trạng thái [stt/ 40/40 Thuyết Minh HD Vietsub]
Năm phát hành
Đạo diễn
Nhiều người cũng xem